Telefoon: 053 536 00 43 / 06 51 66 35 57 E-mail: wim@carpediemscholten.nl

Wim Scholten

Praktijk Carpe Diem in Losser heb ik opgezet rond 2003.

Ik heb een technische achtergrond als bouwkundig adviseur, maar was tevens altijd geïnteresseerd in gezondheid, voeding en spiritualiteit. Hierin ben ik ook actief geweest door o.a. het geven van yogalessen.

Om dit werk te kunnen doen als erkend natuurgeneeskundig therapeut heb ik diverse opleidingen gevolgd (klik hier voor een overzicht) en ben voortdurend bezig mijn kennis en kunde uit te breiden. Ik ben ook life science therapeut en paramedisch medium. Naast natuurgeneeskundige kennis heb ik ook psychosociale basskennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden.

Naast de fascinatie over de werking, anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam haal ik mijn inspiratie dagelijks uit de resultaten die bereikt worden. Er zijn snelle verbeteringen waar te nemen. Klachten waar cliënten al heel lang mee liepen verdwijnen, zoals bijvoorbeeld: huidziekten, hoofdpijn, migraine, darmproblemen, te weinig energie en allergieën.

Over het logo

Het logo symboliseert de opkomende zon, aarde en water.

"Carpe Diem" is Latijn voor “Pluk de dag”.

Voor mij is het waardevol om in het moment te leven en de tijd die ik heb goed te gebruiken en gelukkig te zijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan genieten en wil daar graag een bijdrage aan leveren.


Beroepsvereniging

Doordat elke VBAG therapeut doet, waar hij zijn passie verbonden heeft met het specialisme binnen de werkvorm, krijgt u de beste zorg op natuurlijke wijze. Omdat elke VBAG therapeut eigen authenticiteit omarmt, is succes gegarandeerd in de begeleiding of behandeling die men veelal vanuit het hart doorgeeft.

Daarom heb ik mij aangesloten bij de VBAG. Het is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Niet alleen bewaken ze de kwaliteit van de leden, maar ze zijn ook voortdurend op zoek naar innovatie en samenwerking in het integrale zorgveld.
Zorgdragen voor jouw gezondheid is het doel, waarbij u als cliënt duidelijk de regie voert over de eigen gezondheid en de verantwoording neemt in uw eigen proces. De VBAG-therapeut biedt veilige, deskundige en effectieve zorg, waarbij u als uniek mens centraal staat.
Professionaliteit & kwaliteit: VBAG heeft professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit kunnen ze waarborgen omdat alle therapeuten

Onze beroepsorganisatie voldoet aan de eisen van koepelorganisatie RBCZ en is daartoe met succesvol resultaat onafhankelijk getoetst door KIWA.


Tuchtrechtcommissie

RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten in de complementaire zorg zich kunnen registreren.
Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat u als cliënt zeker bent van goede zorg. Alle RBCZ therapeuten werken holistisch, dat wil zegen, dat de mens (lichaam en geest) als één geheel worden gezien. Daarom wordt er ruim de tijd genomen om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (psyche) het lichaam te betrekken of bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken. Dit laatste is meestal hoe de behandelingen vorm krijgen bij Carpe Diem.

© 2017 Carpe Diem