Telefoon: 053 536 00 43 / 06 51 66 35 57 E-mail: wim@carpediemscholten.nl

De Methode Dorn

De Methode Dorn (ook wel de Dorn-therapie genoemd) is ontwikkeld door Dieter Dorn, een landbouwer uit Allgäu met een eigen landbouwbedrijf en houtzagerij. Door een aanval van spit kon Dorn zijn werk niet voortzetten. Hij herinnerde zich dat hij over een oude man uit een naburig dorp gehoord had, die zulke problemen op een merkwaardige manier pijnloos en snel behandelde. Dieter Dorn zocht hem op en werd "genezen" met de druk van een duim. Zijn klachten waren weg.

Dorn wilde van de oude man weten of deze manier van behandelen te leren was. De man antwoordde hem: "Je hoeft het niet te leren, je kunt het al". Deze oude man stimuleerde Dieter Dorn om deze methode voor te zetten, omdat hij zelf niet lang meer te leven had. Enige maanden later stierf de man op tachtig jarige leeftijd aan kanker, wat voor Dieter Dorn betekende dat hij "zijn methode" nu echt zelf moest gaan ontwikkelen.

De Methode Dorn richt zich in eerste instantie op het corrigeren van verschoven wervels of gesubluxeerde gewrichten. Gesubluxeerde gewrichten - welke een vergrote gewrichtsspleet kunnen laten zien - vindt men met name bij de benen, armen en heiligbeen. Iedere vergrote gewrichtsspleet betekent een blokkade van de vrije stroom van levensenergie en veroorzaakt in de loop der tijd pijnklachten.

Zulke "uitgerekte" gewrichten zijn niet volledig belastbaar. Zij kunnen door de Methode Dorn door druk met een gelijktijdige beweging in hun goede positie terug worden gebracht.

De Methode Dorn houdt rekening met alle gewrichten en de gehele wervelkolom. Noch de atlas (de eerste nekwervel) is voor alle mogelijke kwalen alleen verantwoordelijk, noch een verschoven iliosacraalgewricht (gewricht tussen bekkenbeenderen en heiligbeen) is altijd de oorzaak van alle klachten. Daarnaast beperken de symptomen zich niet alleen tot de wervelkolom. Bijvoorbeeld; een geblokkeerde tweede borstwervel kan uitstraling geven naar het borstbeen en bij langdurige blokkade ook zorgen voor gecombineerde hartproblematiek. Bij hartklachten bijvoorbeeld wordt door de Dorn-therapeut extra aandacht besteed aan het onderzoek van de tweede borstwervel als mogelijke oorzaak van de klachten.

Corrigeren in de Beweging

Beweging is een wezenlijk element van de Methode Dorn. Alle correcties worden gedaan tijdens dynamiek. De cliënt beweegt zich, of hij pendelt met zijn been of arm of hij draait het hoofd naar links en rechts. Bij correcties van de extremiteiten (armen en benen) worden deze meestal vanuit de 90° -positie in een uitgestrekte houding gebracht. Bij de wervelkolomcorrectie komt de beweging in de regel uit het heen en weer pendelen van armen en benen. De beweging houdt de spieren bezig en "leidt ze af". Op deze manier kunnen de spieren de correctie niet tegenwerken. In rust houden de spieren de wervel in zijn verkeerde positie vast en is een correctie alleen mogelijk tegen de weerstand van spier in. Door de beweging wordt de wervelkolom in een kleine torsiebeweging (draaibeweging) gezet en laat daarmee de wervel makkelijker mobiliseren. Deze speciale manier van werken, namelijk corrigeren tijdens bewegen, maakt de Methode Dorn een milde behandelingsvorm.

Psychische samenhang, inwendige blokkades

Wervelkolomproblemen en gewrichtsklachten kunnen een symptoom van diepere problemen zijn, dat eerder in de levenssituatie en de instelling van de cliënt als in de anatomie te vinden is. Dit geldt vooral wanneer iedere keer de zelfde wervel klachten geeft. Een inwendige blokkade werkt de genezing tegen. De Dorn-therapeut houdt dan ook altijd de relatie van de wervel met het orgaan en de psyche in het oog.

Kenmerken en grenzen

De Methode Dorn is mild. Met veel gevoel, maar ook met een krachtige handgreep brengt de therapeut de wervels en gewrichten op hun "juiste" plaats.

Voordelen:

1. Korte behandeltijd
Een volledige behandeling volgens de methode Dorn kan tot een uur duren, echter geeft dikwijls de eerste behandeling al een gunstig resultaat. Maar anders na drie tot vier behandelingen moeten de klachten afnemen of volledig verdwenen zijn.

2. Kosten sparend en succesvol
Het kan zonder hulpmiddelen en medicamenten plaatsvinden, het kan altijd en overal gegeven worden en geeft snel een merkbare verbetering van het welbevinden.

3. Ongevaarlijk
De Methode Dorn berust op natuurlijk bewegingsverloop. Ze is bij vakkundige uitvoering ongevaarlijk en toepasbaar voor nagenoeg alle cliënten.

© 2017 Carpe Diem